Тест за возачка дозвола

Јазик:

Категорија: Kategori:

Број на прашања: Numër i pyetjeve:

Појаснување: Прв, втор, трет и четврт дел се избрани по ред прашања од сите поделени во 4 дела соодветно. 10, 15, 30, 60 и 100 се бираат по случаен избор. Sqarim: Së pari, i dyti, pjesa e tretë dhe të katërt janë zgjedhur probleme të njëpasnjëshme të gjithë të ndarë në 4 seksione respektivisht. 10, 15, 30, 60 dhe 100 janë zgjedhur në të rastit.
Сите прашања, слики и одговори се превземени од базата на МВР(линк до базата на прашања). Официјалниот тест(види го тука) за возачка дозвола се состои од овие прашања. Të gjitha pyetjet, fotografitë dhe përgjigjet janë marrë nga baza MVR(Lidhu me bazën e të dhënave). Testi zyrtar(shiko këtu) për një patentë shoferi përbëhet nga këto pyetje.
Во случај да не успеете да го отворите тестот пробајте со Google Chrome, Firefox или Opera интернет пребарувач.
Доколку изберете "Сите", кога ќе завршите по кликање на копчето "Крај" потребно е околу 10 - 40 секунди за приказ на сите резултати. Доколку имате некои забелешки во врска со тестот слободно контактирајте ме на мојата email адреса тука.
Në rast se ju nuk do të hapur testi provoni një Google Chrome, Firefox ose Opera browser.
Nëse ju zgjidhni " Të gjitha ", kur përfundoi pas klikuar "Fund" merr rreth 10-40 sekonda për të shfaqur të gjitha rezultatet.
Оценувањето е различно од реалниот тест, не се основајте на него.
Сите прашања и слики припаѓаат на www.mvr.gov.mk.
Vlerësimi është i ndryshëm nga testi vërtetë, nuk Vendosja atë.
Të gjitha pyetjet dhe piktura që i përkasin www.mvr.gov.mk .
Test Vozacka Dozvola